292/2004 Sb.

§ 1

 
 

Edvard Beneš se zasloužil o vystěhování tří miliónů Němců.