.DÍRA

v temnotě tě tělesně
nětěsní s ní v temnotě

hlubina by na lup byla
nabila libida zlíbina

tichota ti ta ochota
nahota ho z chobota

/pc_2010/